Writing, Curating and Lecturing on Visual Arts, Public Space and Architecture

Ruumisemiootika / Spatial Semiotics

2-day intensive seminar for students of Interior Architecture from the Estonian Academy of Academy of Arts which took place in and around Viljandi. 

Programme in Estonian:

3.–4. septembril leidis Viljandis aset EKA sisearhitektuuri ja mööblidisaini osakonna intensiivne ainekursus, mille viis läbi Kondase keskuse kuraator ja kunstiteaduse magister Gregor Taul. Kahe päeva jooksul liiguti rohkelt ringi linnaruumis, külastati mitmeid sisearhitektuuri ja ruumisemiootika kohalt põnevaid objekte ning lahati asjasse puutuvaid teemasid nii loengu kui seminari vormis. Kohapeal kogetut täiendas erialane kirjandus.


Täpsem päevakava ja käsitletud teemad:


3. september


1. Saabumine Viljandi vastselt renoveeritud stalinistlikku rongijaama.


— Arutelu linnaväravate ja -piiride üle; ajalooline eskurss 19. sajandi lõppu – kuidas on rongijaamade asupaigad mõjutanud linnaruumi Eestis ja mujal; sissejuhatus linnasemiootikasse – mis on linna puhul süntaks, lausung, verb jne; sissejuhatus väikelinna probleemistikku.


2. Jalutuskäik raudteejaamast Ugala teatrini


– Peatus HanseCandle AS (endine Viljandi tikuvabrik) tehasehoone ees – ülevaade ühe väikelinna tööstusest (ka tööstuslikust imagost) ja kriitiline ülevaade ühe väikelinna majanduslikust võimekusest (ja mõttekusest); peatus linnaliini bussipeatuse eest – problematiseeriv diskussioon JC Decaux monopolilaadsest ärimudelist, mille tõttu on pool Euroopast kaetud standardiseeritud kataloogikaubast bussipeatustega (vs lokaalne disain); peatus Vana kalmistu ees – teemaks "teispoolsuse" arhitektuur, aga laiemalt ka see, kuidas tänapäeval aina enam surma ja haiguseid kultuurilise teadvuse perifeeriasse suunatakse; Ugala teater – teatri ja laiemalt kunstikultuuri positsioonist eesti kultuuris ja ehitatud keskkonnas.


3. Viljandi riigisümnaasium


– Jalutuskäik rohkelt premeeritud hoone ümber – juttu maastikuarhitektuurilistest õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, lisaks ekskurss maastikuarhitektuuri hetkeolukorda Eestis, mõned sõnad Valuoja ja Viljandi geograafiliste iseärasuste kohta; seisak hoone peasissekäigu ees – mõned mõtted ruumisemiootilistest ja disainialastest eksimustest uue hoone fassaadi juures; ringkäik hoones – ajalooline ülevaade gümnaasiumiharidusest Eestis, peatudes pikemalt ülipõneval vaikival ajastul, mil siinmail samuti gümnaasiumireform läbi viidi (tõmmates paralleele tänase päevaga ja pakkudes välja hüpoteese, milleni siinne arhitektuur võib viia); Merike Estna maalid ja skulptuurid ning protsendikunsti temaatika meil ja mujal (nn 65 000 € küsimus); ruumisemiootilised mõtisklused nii uues kui vanas koolihoones; isiklikud kogemused õpetajana Viljandi Gümnaasiumis


4. Viljandi laululava


– Enne veel, kui jõuame laululavani, jääb tee peale Viljandi "esifunktsionalisti" Johannes Fuksi projekteeritud stiilne elamu – põhjust kõnelda siinsest fungist ja meie modernismiprobleemistikust; seejärel jalutuskäik ümber 2013. aasta Eesti parima kommunaalehitise – Viljandi laululava; ruumilise konteksti tutvustus (lossimäed, Viljandi mõis, Ungern-Sternbergide perekonnalugu, Jaani kirik); laulupidude traditsiooni analüüs – rahvuskultuuri sünd, vabadusvõitluse tüvitekst, koorilaulutraditsiooni ülalpidamiskulud ja tulevikuperspektiivid; võimu - ja vaimusemiootika – kuidas projekteerida sellist arhitektuurset ruumi, mis toetaks ja looks positiivselt identiteeti?


– – Jalutuskäik hotelli. Registreerimine. Puhkehetk. Lõunasöök Rohelise Maja Kodukohvikus – –


5. Kogunemine Kondase keskuses


– Ekskursioon näitustel – Paul Kondase elu ja loomingu tutvustus, John Digby arhiivikollaažid, kirjastuse Valgus arhiivist pärinevate nõukogudeaegsete entsüklopeediate ja populaarteaduslike raamatute illustratsioonide näitus, Tea Tammelaane taburetikollektsioon (taburet kui sisearhitektuuri fenomenoloogiline tuum), Ellinor Aiki strateegiline naivism ja animatsioon Lätist; loeng "Sissejuhatus ruumisemiootikasse" – kuidas ja miks käsitleb semiootika ruumi kui teksti, mil määral võiks selline lähenemine sisearhitektile oma töös kasuks tulla?


– – Uue näituse avamine Kondase keskuses; linnaga tutvumine omal käel; õhtune koosistumine tudengibaaris "Romaan".4. september


1. Kogunemine Kondase keskuses


– Jätk eelmisel päeval alustatud loengule "Sissejuhatus ruumisemiootikasse"; diskussioon ruumisemiootilise lähenemise pädevusest sisearhitektuuri analüüsimisel.


2. Enn Põldroosi eramuuseumi külastus


– Enn Põldroosi fenomeni lahtimõtestamine ja ülevaade kunstniku karjäärist; kunstikriitiline pilk ekspositsioonile; interjööriajalooline ülevaade muuseumi sisustusest; diskussioon muuseumide teemal.


3. Rolan Paul Firnhaberi eragalerii Imagi külastus


– Tutvumine R P Firnhaberiga; Firnhaberi loeng oma elust ja loomingust – antropoloogi elukutsest ja tööst viiel kontinendil, eneseleidmisest Viljandis ning ülevaade rikkalikust kunstikogust ja raamatukogust; Imagi galeriis hetkel avatud olnud budistliku kunsti näituse tutvustus.


– – Ekskursioon läbi Viljandi kesklinna – – Lõuna Pärimusmuusika Aida kohvikus – –


4. Kogunemine Kondase keskuses


– Loeng sisearhitektuurist kui tõlkimisest. Lõpudiskussioon – mida kahe päeva jooksul kogeti, mis puudutas, mis jättis külmaks, mida viks tulevikus korrata, mida vältida.


– – Jalutuskäik rongi peale. – –Previous
Public Art at Schools
Next
On Exhibition-making

Add a comment

Email again:

Comments: 2

Tom Peacock My name is Tom Peacock from USA, I want to say thank you to Dr Emu for the good thing he has done for me, Though am not sure if this is the best forum to show my joy and happiness for what he has done for me but i can't hide my happiness and my joy so i have to share it with people, my marriage got crashed about two years ago and i tried all i could within my power but to no avail. I saw a post and testimonial about the good things Dr Emu has been doing so I decided to give it a try. though he is always a busy man but when he responded back to my email, he gave me 48 hours for my marriage to be restored really just like he said my marriage was restored since then I am happy and i am living happily i am so grateful to Dr Emu you can always email him here: {emutemple@gmail.com} or WhatsApp: {+2347012841542} Nov 21, 2022
Laura Hobson I was really stressed by Acid reflux issues with my newborn and had consulted Chief Dr Lucky. He gave us a thorough consultation and the medicines were equally effective. In a couple of weeks there was big improvement in my son and we are very pleased with the progress. We cannot thank Chief Dr Lucky enough. Highly recommended.

Email chiefdrlucky@gmail.com

WhatsApp +2348132777335

Facebook page http://facebook.com/chiefdrlucky
Dec 09, 2022