Writing, Curating and Lecturing on Visual Arts, Public Space and Architecture

Mikoff. Sculptures

Mare Mikoff MIKOFF. SCULPTURES
Tartmus / Tartu Art Museum
10 June - 19 September 2016
Curator Gregor Taul
Designers Arthur Arula, Edith Karlson  

The retrospective exhibition passed through the artistic career of one of the most important Estonian sculptors, giving a comprehensive overview Mikoff’s development as an artist, her aesthetic convictions and witty worldview. Press release in English:

The exhibition of the works of Mare Mikoff which opens on Friday, the 10th of June, is Tartu Art Museum’s greatest event of the year.

 

The retrospective exhibition passes through the artistic career of one of the most important Estonian sculptors, giving a comprehensive overview Mikoff’s development as an artist, her aesthetic convictions and witty worldview. Mikoff’s show conjointly keeps on with Tartu Art Museum’s tradition of presenting legendary and respected female artists. With Mikoff’s works and activities as a background the exhibition draws special attention to sculpture and monumental art in public space which has been a hot topic in Estonian recent history. The exhibition will remain open until the 18th of September.

 

Mare Mikoff (born in 1941 in Tallinn) has been active as a sculptor since the beginning of the 1970s. She studied sculpture in the Estonian State Art Institute between 1961 to 1971 and for a while history in Tartu University (1962–1964). Mikoff has been a freelance artist most of her life, though she has also worked as a restorer of Medieval coats-of-arms, as an artistic director of the ARS monumental sculpture studio and as a Chief Artist of Tallinn Town Government. Since 1997 she has been a teacher of sculpture in the Estonian Academy of Arts and since 2007 a teacher in the University of Tartu’s Viljandi Culture Academy. The exhibition includes artist’s top works spanning from five decades, many of which are established in the Estonian art history. In addition to her well-known portrait busts of public figures, experimental and somewhat forgotten installations from the 1990s and latest politically charged installations will be exhibited.

 

Mikoff who has always kept pace with the time, has created two new works for the exhibition. Characteristically both of them are sharp and humorous comments on the surrounding artistic and social reality. Mikoff’s best known public sculpture are Paul Keres in Pärnu, 100 000th resident of Tartu and Country Women in Tartu and Dusk in the centre of Tallinn. The exhibition presents a drone video of the sculpture which helps to give the viewer the best view of its form – as form has always been the most important aspect of sculpture for Mikoff.

 

The exhibition is accompanied by a 240-page bilingual (Estonian-English) catalogue, which gives a complete overview of Mikoff’s oeuvre from the years 1971 to2016. The artist's creative path is analysed in depth by art critic and curator Reet Varblane. Vladimir Frolov, an architectural historian and critic from St. Petersburg has contributed with an essay about the notion of realism in socialist and post-socialist art. Mikoff’s curator and the compiler of the catalogue Gregor Taul’s essay focuses on the specific medium of sculpture: compared to painting and graphic arts, sculpture has historically been more a matter of architecture, public space and politics. The textual part ends with Taul’s comprehensive interview with Mare Mikoff. The catalogue (ISBN 978-9949-9766-5-2) is designed by Jaan Evart.

The exhibition goes hand in hand with a coherent educational programme involving an artist talk, curator’s tours, sculpting workshops for school children and a day-longconference on public art. For a detailed information about the educational programme please visit www.tartmus.ee.

 

Press Image: Exhibition poster, author Jaan Evart. Reproduction on the poster: Mare Mikoff’s Out of the Shell (2013, aluminium, private collection).

 

Exhibition’s team: Gregor Taul (curator), Arthur Arula, Edith Karlson (design), Jaan Evart (graphic designer), Heiti Kulmar (coordinator), Hedi Jaansoo, Elise Kasak (photographers), Sten Ojavee (public relations).

 

The exhibited works come from private collections, the artist's collection, Art Museum of Estonia, Tallinn Art Hall’s collection.

 

The museum wishes to thank: Mare Hunt, Bruno Kadak, Elise Kasak, Juta Kivimäe, Anne Lass, Maanus Masin, Urmas Luik, Jukko Nooni, Mart Laul, Tamara Luuk, Vahur Lõhmus, Urmas Puhkan, Emil Urbel, Valmar Voolaid, Emer Värk.

 

Supporter: Cultural Endowment of Estonia

 
Pressiteade eesti keeles

TARTMUS

Tartu Kunstimuuseum

PRESSITEADE

27.05.2016

 

Tartu Kunstimuuseumis avatab selle aasta suursündmusena Mare Mikoffi ülevaatenäituse

 

10.06.–19.09.2016

 

Kuraator Gregor Taul

 

Tartu Kunstimuuseumi selle aasta suursündmuseks on Mare Mikoffi ülevaatenäitus, mis avatakse 10. juunil.

 

Mikoffi väljapanek annab vaatajale võimaluse kulgeda läbi viimase poolsajandi ühe kõige olulisema eesti skulptori loomingulise kujunemise, kohtuda ta teele sattunud kolleegide ja ühiskonnaelu tegelastega, saada osa kunstniku mõttemaailmast ja esteetilistest tõekspidamistest. Näitusega jätkab muuseum ühtlasi legendaarsete ja lugupeetud naiskunstnike loomingu põhjalikku tutvustamist. Mare Mikoffi tööde ja tegemiste taustal valgustab näitus skulptuuri ja monumentaalkunsti avalikus ruumis, mis Eesti lähiajaloos on mänginud tähtsat rolli. Näitus jääb avatuks kuni 18. septembrini.

 

Mare Mikoff (snd 1941. aastal Tallinnas) on alates 1970. aastate esimesest poolest kuni tänase päevani tegutsenud aktiivselt skulptorina Ta õppis vaheaegadega 1961–1971 ERKIs skulptuuri ning 1962–1964 Tartu Riiklikus Ülikoolis ajalugu. Mikoff on enamiku elust olnud vabakutseline kunstnik, kuid on episoodiliselt töötanud ka restauraatorina, kunstikombinaadi ARS monumentaalateljee peakunstnikuna ja Tallinna linnakunstnikuna. Alates 1997. aastast on ta olnud skulptuuriõpetaja kunstiakadeemias ja 2007. aastast Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Näitusel eksponeeritakse kunstniku tippteoseid läbi viie aastakümne, millest mitmed kuuluvad siinse skulptuuriloo krestomaatiliste taieste hulka. Lisaks teada-tuntud portreedele avaliku elu tegelastest tulevad näitamisele eksperimentaalsed ja mõneti unustatud installatsioonid 1990. aastatest ning poliitiliselt pingestatud ruumilised taiesed viimasest ajast.

 

Mikoff, kes on alati ajaga kaasas käinud, on näitusele loonud kaks uut teost, mis on tearavad ja humoorikad kommentaarid meid ümbritsevale kunsti- ja sotsiaalsele reaalsusele. Mikoffi tuntuimateks avaliku ruumi skulptuurideks võib pidada „Paul Kerest” Pärnus, „100 000 tartlase monumenti” ja „Maanaisi” Tartus Emajõe kaldal ning „Hämarikku” Tallinnas Viru keskuse juures. Viimasest on näituse jaoks valminud ka droonivideo, mis annab skulptuuri vormist – ja vorm on Mikoffile alati kõige tähtsam olnud – vahest parima ülevaate.

 

Näitusega kaaseb näituse kuraatori Gregor Tauli koostatud 240-leheküljeline eesti- ja ingliskeelne kataloog, mis annab täieliku ülevaate Mikoffi loomingust aastatel 1971–2016. Kunstniku elu- ja loominguteed lahkab oma põhjalikus analüüsis kunstiajaloolane Reet Varblane. Peterburi arhitektuuriajaloolane ja -kriitik Vladimir Frolovi essee uurib Mikoffi loomingu taustal realismi avaldumise erinevaid vorme sotsialistlikus ja postsotsialistlikus kunstis. Gregor Tauli essee kõneleb skulptuurikunsti spetsiifikast – erinevalt näiteks maalikunstist on skulptuur olnud ajalooliselt rohkem seotud avaliku ruumi, arhitektuuri ja poliitikaga. Trükise lõpetab Tauli ja Mikoffi intervjuu kunstniku loometeest. Kataloogi (ISBN 978-9949-9766-5-2) kujundas Jaan Evart.

 

Mare Mikoffi näitust Tartu Kunstimuuseumi saadavad kuraatoriekskursioonid ja kohtumised kunstnikuga. Kunstimuuseumi suviste lastelaagrite ajal toimuvad näitusel kooliõpilastele ette nähtud skulptuuri õpitoad. Sügisel toimub näituse raames avaliku ruumi kunsti puudutav ühepäevane konverents. Täpsem info haridus- ja publikuprogrammide kohta www.tartmus.ee.

 

Pressipilt: Näituse plakat, autor Jaan Evart. Plakatil Mare Mikoffi teos „Kestast välja” (alumiinium, 2013, erakogu).

 

Näituse kollektiiv: Gregor Taul (kuraator), Arthur Arula ja Edith Karlson (kujundus), Heiti Kulmar (koordinaator), Hedi Jaansoo (fotograaf), Elise Kasak (fotograaf), Sten Ojavee (kommunikatsioon).

 

Näitusel eksponeeritud teosed pärinevad erakogudest, kunstniku kogust, Eesti Kunstimuuseumist ja Tallinna Kunstihoone kogust.

 

Tänud: Mare Hunt, Bruno Kadak, Elise Kasak, Juta Kivimäe, Anne Lass, Maanus Masin, Urmas Luik, Jukko Nooni, Mart Laul, Tamara Luuk, Vahur Lõhmus, Urmas Puhkan, Emil Urbel, Valmar Voolaid, Emer Värk,

 

Toetaja: Eesti KultuurkapitalPrevious
Burning Borders 
Next
5/5: 5 artists, 5 project rooms

Add a comment

Email again: