Writing, Curating and Lecturing on Visual Arts, Public Space and Architecture

Delirious Tallinn calling

Article for Sirp about Martin Siplane's solo exhibition at Estonian Architecture Museum. 24 March 2023

1.

Internet pakitseb arhitektuuripiltidest, kuid arhitektuurifotograafe on vähe. Teinekord näib, et need neli või viis või kuus teavad ruumist rohkem kui arhitektid ise, oskavad näha, investeerivad majadest läbinärimisse tunde ja aastaid. Martin Siplane on nende seas natuke nagu maalt ja hobusega: ennakuga ökoloogiline, arukas ja lõbus nagu maa sool, ehkki Lasnamäelt. Ta esindab koolkonda-vandeseltskonda, kellele kõige õudsem asi on arhitektuur arhitektuuri, kunst kunsti pärast, küsib aga modernistina: kas arhitektuur või revolutsioon? Käekirjas on lusti, fullerlikku optimismi, muinsuskaitsja kretinismi ja muinasjutuvestja metsikust. Fotosilm niikuinii valetab ja fabuleerib kogu aeg, autor keeraku oma nägemisele vint peale. Aga seisukoht arhitektuuri osas? Ühelt poolt: jah, arhitektuur olgu ehitis pluss kunstiline kihistus. Teiselt poolt: linn võib olla mis tahes kole, peaasi et päris ja elus, et ajaks oma asja. Veel üks stardipakk: Tallinn ongi maailma kõige lahedam linn, kus luua, tema kaitse­pühakule silma teha. Mis kummaline autoripositsioon see on? On ta ersats­ametnik, eba­määrase staatusega boheem? Ühtpidi bürokraatiavõrgust üle, samal ajal kinnisvaraarendajate vahendaja-mugandaja, normaliseerija ja vist isegi ohver, aga ka Tallinna fanaatik, lihtsurelik, arhitektuurifänn.

2.

Ehitatud keskkonnast mõtlemisse on sisse kirjutatud vernakulaarse ehk tavalise ja igapäevase ning ametliku ehk erilise ja pidupäevase binaarsus. Mulle meeldib arhitektuur(ifoto), kus ruumi kinnisvaraline plaan kohmetub sotsiaalsuse ees. Tänavamelu võtab monumendi üle. Zbigniew Herbert on näitlikustanud selle olukorra luuletuses „Ateljees“ (1961), kõrvutades Jumala loodud korra maalikunstniku möödatehtuga. Hendrik Lindepuu tõlkes:

[—]

kui Jumal ehitas maailma

oli tal otsaesine kipras

ja ta arvestas ja arvestas

seepärast ongi maailm täiuslik

ja selles on võimatu elada

seevastu

maalikunstniku maailm

on hea

ja vigu täis

silm liigub laigult laigule

puuviljalt puuviljale

silm lööb nurru

silm naeratab

silm meenutab

[—]

Mulle meeldib Siplane hea ja vigu täis fotograafina, kuid sellel näitusel domineerivad pigem kirtsus kulmuga maastikud, kus on sant elada. Just nagu nörritavalt punane tuba Bergmani „Sosinates ja karjetes“, mis on kui mitu korda läbi maalitud kirst, kuhu inimene ei passi. Roland Barthes’i mõttestiku kohaselt on siin vähe punctum’it ja palju studium’it, küllaldaselt ajaloolisi, kultuurilisi ja sotsiaalseid tähendusi, kuid kasinalt nihestavaid üksikasju, mis vaatajat foto seest sihiksid. Viimane ei olevat autori kontrolli all, vaid juhuslik, punk ja aktuaalne ning sõltuvat vaataja suvast. „Tallingu“ tellingute virnad korduvad tellitult, efekti eest vastutab kaameranurk ning mulje kipub taanduma maastiku vaate­mängule. Valgusplahvatust, detaili-detonaatorit, on näpuotsaga ja sellest on kahju, sest olen näinud nii arhiivif­otosid kui ka Siplase enda pilte pöörastest vernakulaarsetest raamistikest, kus avaldub hoopis teist masti membraanide poeesia.

„Tallingu“ tellingute virnad korduvad tellitult, efekti eest vastutab kaameranurk ning mulje kipub taanduma maastiku vaatemängule.

 Ken Mürk / ERR / Scanpix3.

Lisaks argise ja pühapäevase duaalsusele kõneleb väljapanek veel ühest põnevast konfliktist, nimelt konstruktivismi ja sürrealismi dialektikast, mida USA kriitik Hal Foster on nimetanud XX sajandi radikaalse kunsti ja arhitektuuri üheks juhtmotiiviks. Lennusadama tellingute dubleerimisel iga järgmise ülesvõttega ainese ainukordsus justkui väheneb, see-eest sünnib mingi senitundmatu üksus, osa suuremast ideest. Ruumi­mälust meenub László Moholy-Nagy, kes taotles kujutiste reprodutseerimisega pildi kui sellise kuhtumist ning seda, et senised esteetikakaanonid muutuksid piltide seriaalsusprintsiibi analüüsimisel kasutuks. Unistajana lootis ta, et sünnib uue ajastu assamblaažiline lüürika.

Siplase fotodel sodikihi vahelt piiluv püha Viktori kujutis meenutab omakorda Man Ray fotogramme – just nagu oleks usumärter veskikivide asemel pressitud valgustundlikule lakmuspaberile. Näituse kaleidoskoopilised fotomontaažid asetavad tema teosed nonfiguratiivse avangardkunsti mõttelisse traditsiooni. Teos ei pea, ei saa, ei või maailma representeerida, vaid loomeaparaadil tuleb välja pakkuda iseseisvad vormid, mustrid või tekstuurid, mis pärineksid väljastpoolt seda elu – et seda elu edasi viia. Näiteks De Stijli kunstnikud, nagu César Domela, Paul Schuitema, Piet Zwart jt, käisid eelmise sajandi kahe- ja kolmekümnendatel oma konstruktivistlikke imemasinaid kujutavad fotolummutised välja lugupeetud elektroonikaettevõtetele, et nood kasutaksid vormieksperimente oma reklaamikampaanias. Ja nii need ka tegid. Siplase fotoplastika klientideks on aga mäluasutused. Mine tea, võib-olla on need omas ajas veel progressiivsemad kui toonased tehnikahiiud.

4.

Augustinuse „Pihtimustes“ on üks huvitav arutelu aja üle: millega tegeles Jumal enne maailma loomist? Esmalt lõbustab õpetlane lugejaid naljaga, et küllap ta valmistas ette põrgut inimestele, kes kaevuvad liiga uudishimulikult tõsistesse teemadesse. Järgneb sügav arutelu, kus teoloog väidab, et enne maailma loomist aega ei olnudki ja õigupoolest puudus ka Jumal, sest kõigevägevama puhul ei saa olla enne või pärast, on vaid üks igavene praegu. Mulle näib, et see Siplase tarindite vahele piilumine ning vahepealsete üleminekualade jäädvustamine on kannustatud just seda sorti õndsast liminaalsusest: hetk enne loomist, arhitektuur enne arhitektuuri. Maja on, aga kasutaja on vajaka. Olgu öeldud, et Augustinus vastab lõpuks, et aeg on õigupoolest teadvusseisund, meeltega tajutud elu. Võib-olla viib siis tellingutel turnimine fotograafi elu ehitusmaterjalile lähemale? On omamoodi membraani- või koevaatlus? Asi pole seega tärkavas tarindis, vaid selles sündivas vaheruumis, kehaliselt tajutud skeletis, konstruktivismi lihast ja luust imetud kaadervärgis.

5.

Konstruktivismi ja sürrealismi vastandus või, nagu märgib Foster, Le Corbusier’ ja Salvador Dalí pärand on ikka ja jälle peibutanud avangardseid ruumiloojaid ühendama võimatut: looma totaalset kehalist sensatsiooni ja saavutama ühtlasi täielist vaimset sublimatsiooni. Aga mille kuradi pärast peaks arhitektuur kui materiaalseim kunstide seast tahtma dematerialiseeruda irreaalseks graafiliseks projektsiooniks? Olgu selleks siis kujutlusvõimet heroiseerinud Bauhaus, radikaalselt žestikuleerinud situatsionistid, meediausku Archigram, unistav Cedric Price või terve plejaad isepäiseid leidureid, kes on Siplasega hetkel dialoogis arhitektuurimuuseumi näitusel „Prognoos ja fantaasia“ – miks nad seda teevad? Olen kuulnud, et inimese ajataju on ajus lähedalt seotud valutajuga. Võib-olla on siis nii, et arhitektooniliste poeetide deliirseks eesmärgiks on luua ajamasinaid, mis vähendavad ruumivalu, fabritseerides kasulikke fantaasiaid parematest tallingutest?


Previous
Mitmete muutujate tähendusrikkus
Next
PERGi pärgamine

Add a comment

Email again:

Comments: 13

Wilder Newton HOW CAN I RECOVER MY LOST BITCOIN FROM SCAMMERS ? BTC SCAM VICTIMS RECOVERS THEIR MONEY THROUGH ULTIMATE HACKER JERRY.

The Ultimate Hacker Jerry is currently collecting funds back to all scam victims. Please contact him and explain your situation; he will assist you in all crypto scam retrieval funds, bitcoin scam recovering, investment scam, mobile mass surveillance, and cyber - attacks.

Contact info.
Ultimatehackerjerry@seznam. cz \
WhatsAp. ,+1 (520) 282-7151
Web www.ultimateshackjerry.com

When you require his service please say
Wilder Newton referred you
Local Guide; Since 2014
Jun 22, 2023
Barry Marshal Bitcoin Fraud /Scam Trace & Recovery Expert// Contact Wizard Maye Musk, For all Types of Hacking

Hello everyone compliment of the season. Have you lost hope of ever recovering your money from scam brokers? I have good news for you and yes it is 97% possible for you to recover your money through a Recovery Expert Wizard Maye Musk ,I had lost over $230,600 to a fake broker and I lost hope of ever making profit through binary trading. After the loss, I had a long research on how to recover the lost funds, I came across a Specialized Crypto Recovery Expert who helped Scam Victims recover their Lost Funds. After submitting my case, the expert worked on my case within 24hours and all my funds were recovered back. to anyone out there looking for Recovery help to Recover your lost crypto or in other Hacking related issues Contact Wizard Maye Musk the cyber frauds fighter

Email: Recoverywizardmayemusk@proton.me

Email: Recoverywizardmayemusk@cyberservices.com
Website: https://recoverywizardmaye.wixsite.com/my-site-1
Dec 06, 2023
psychic rowan LOVE SPELL TO BRING BACK LOST LOVE ☎+25678951054 2 UK ,CANADA

Psychic Rowan ☎ +256789510542 will help you bring back lost love and lost lover with traditional love spells. If you have been unlucky in love with a string of unsuccessful relationships in your love life leading to heartache, bitterness and the desire to stay away from relationships.

Traditional love spells will heal your love life, cancel out all negative love energies in your life & bring true love. True love is something that everyone wants but very few people ever find let alone keep. Contact ☎+25678951054 2 to help you with traditional love spells to help you find true love, protect your relationship or marriage & keep your lover faithful & honest. Traditional love spells will help you experience the joy of true love, meeting that special person who you have mutual and reciprocal love for.

True love is about a person who loves you, understands you and with who you share mutual trust, respect, friendship, intimacy and dependency. You both cant live without each other. Psychic Rowan has traditional loves spells to make all your love & marriage dreams a reality. If this is what you are looking for in your love life, consult the ancestral spirits for answers to your problems call ☎ +256789510542.

Traditional love spells by Psychic Rowan are based on the magic of the mount Traditional. Psychic Rowan is a traditional Healer and spell caster with love spells, lost love spells, marriage spells, romance spells and lust spells. Make someone you want to fall in love with you, find the most perfect lover, bring your lover back.

Call/WhatsApp: +256789510542
Email: info@courtspells.com
Website: www.courtspells.com

@@how to get your ex boyfriend back in Australia@@ ∂∫[+256789510542]çƒ,
££how to make her want you again in Australia££ ∂∫[+256789510542]çƒ,
$$how to get your ex girlfriend back in Australia$$ ∂∫[+256789510542]çƒ,
%%get love back in Australia%% ∂∫[+256789510542]çƒ,
^^ex back in Australia^^ ∂∫[+256789510542]çƒ,
&&how to get a guy back in Australia&& ∂∫[+256789510542]çƒ,
*- [ [ ] get back ex in Australia* ∂∫[+256789510542]çƒ,
((how to get him back in Australia(( ∂∫[+256789510542]çƒ,
))how to get back my ex in Australia)) ∂∫[+256789510542çƒ,
_getting back together with an ex in Australia_ ∂∫[+256789510542]çƒ,
++how to bring back ex in Australia++ ∂∫[+256789510542]çƒ,
--will my ex ever come back in Australia-- ∂∫[+256789510542]çƒ,
==relationship spell in Australia== ∂∫[+256789510542]çƒ,
[[how to make him love me back in Australia[[ ∂∫[+256789510542]çƒ,
{{how to get my lover back in Australia{{ ∂∫[+256789510542]çƒ,
]]how to get back after a breakup in Australia]] ∂∫[+256789510542]çƒ,
}}how to get your boyfriend back in Australia}} ∂∫[+256789510542]çƒ,
''how to bring back ex lover in Australia'' ∂∫[+256789510542]çƒ,
""love back spell in Australia"" ∂∫[+256789510542]çƒ
, ;;get back with your ex in Australia ;; ∂∫[+256789510542]çƒ
, ::ways to get her back in Australia:: ∂∫[+256789510542]çƒ,
\\how to get ex lover back in Australia\\ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ||how to get back your lover in Australia || ∂∫[+256789510542]çƒ
, >ex love back in Australia>> ∂∫[+256789510542]çƒ
, ??win your breakup in Australia ?? ∂∫[+256789510542]ç
ƒ, //how to bring back your ex lover in Australia// ∂∫[+256789510542]çƒ
, `will your ex girlfriend come back in Australia` ∂∫[+256789510542]çƒ
, ~get back my love in Australia~ ∂∫[+256789510542]çƒ
, !!girlfriend back in Australia !! ∂∫[+256789510542]çƒ
, @@lost love back in Australia @@ ∂∫[+256789510542]ç
ƒ, ££how to win her back after a breakup in Australia££ ∂∫[+256789510542]çƒ
, $$best way to get back at an ex in Australia$$ ∂∫[+256789510542]ç
ƒ, %%how to get a guy to come back to you in Australia%% ∂∫[+256789510542]çƒ
, ^^how to get your ex to talk to you in Australia^^ ∂∫[+256789510542]ç
ƒ, &&bring back my lover in Australia && ∂∫[+256789510542]çƒ,
*make your ex want you back in Australia* ∂∫[+256789510542]çƒ
, ((will my ex come back after no contact in Australia(( ∂∫[+256789510542]çƒ,
))get your girlfriend back in Australia)) ∂∫[+256789510542]çƒ
_i need my love back in Australia_ ∂∫[+256789510542]çƒ,
--get your lover back in Australia-- ∂∫[+256789510542]çƒ
, ==will my ex girlfriend come back inAustralia== ∂∫[+256789510542]çƒ,
++ex lover back in Australia++ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ::get your ex girlfriend back in Australia:: ∂∫[+256789510542]çƒ
, ;;can ex come back in Australia;; ∂∫[+256789510542]çƒ
, ##will my ex girlfriend ever come back in Australia## ∂∫[+256789510542]çƒ
, ¢¢how to get an ex girlfriend back in Australia¢¢ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ∞∞get love back in Australia∞∞ ∂∫[+256789510542]çƒ,
§§get back my love in Australia§§ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ¶¶get your girlfriend back in Australia¶¶ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ••bring back my lover in Australia•• ∂∫[+256789510542]çƒ
, ªªget back with your ex in Australia ªª ∂∫[+256789510542]çƒ,
ººget back ex in Australiaºº ∂∫[+256789510542]çƒ
, ¡¡how to get back my ex in Australia¡¡ ∂∫[+256789510542]çƒ,
[[ways to get her back in Australia[ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ]]get your lover back in Australia]] ∂∫[+256789510542]çƒ,
{{ost love back in Australia{ ∂∫[+256789510542]çƒ,
}}best way to get back at an ex in Australia}} ∂∫[+256789510542]çƒ,
««how to get my lover back in Australia«« ∂∫[+256789510542]çƒ
, ææhow to get back after a breakup in Australiaææ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ……how to win her back after a breakup in Australia…… ∂∫[+256789510542]çƒ,
≤≤how to get back your lover in Australia≤≤ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ≥≥how to bring back ex lover in Australia≥≥ ∂∫[+256789510542]çƒ,
÷÷can ex come back in Australia÷÷ ∂∫[+256789510542]çƒ
, `how to bring back ex in Australia` ∂∫[+256789510542]çƒ
, ¡¡win your breakup in Australia¡¡ ∂∫[+256789510542]çƒ
, €€how to get your ex back in Australia€€ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ##how to get my ex back in Australia## ∂∫[+256789510542]çƒ
, ¢¢how to get your ex boyfriend to want you back in Australia¢ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ∞∞how to get my lover in Australia∞∞ ∂∫[+256789510542]ç
, ΩΩstrong love spell in AustraliaΩ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ≈≈i need my ex back in Australia≈≈ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ççhow to get your ex back fast in Australiaçç ∂∫[+256789510542]çƒ
, √√how to make your ex girlfriend want you back in Australia√√ ∂∫[+256789510542]çƒ,
∫∫love spells in Australia∫∫ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ~how to get your girlfriend back in Australia~ ∂∫[+256789510542]ç
ƒ, µµhow to get him to come back in Australiaµµ ∂∫[+256789510542]çƒ
ååhow to get her to want you in Australia ∂∫[+256789510542]çƒ
, ßßhow to make your ex want you back in Australiaßß ∂∫[+256789510542]çƒ
, ∂∂getting over an affair in Australia ∂∂ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ƒƒlove spell to return a lover in Australiaƒƒ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ©©how to win back your ex in Australia©© ∂∫[+256789510542]çƒ
, ˙˙get love back in Australia˙˙ ∂∫[+256789510542]çƒ,
【how to get my ex back in Australia】§|[+256789510542]|§
,【how to get my ex back in Australia】§|[+256789510542]|§,
【how to get my ex back in Australia】§|[+256789510542]|§,
- [ ] how to get my ex back in Australia】§|[+256789510542]|§,
∆∆find out if your partner is cheating in Australia∆∆ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ˚˚how to win your ex back in Australia˚˚ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ¬¬how to get a guy to want you in Australia ¬¬ ∂∫[+256789510542]çƒ
, œœ how to get someone back in Australia œœ ∂∫[+256789510542]çƒ,
∑∑ put a spell on someone to love you in Australia∑∑ ∂∫[+256789510542]çƒ,
´´spell to make someone fall in love with you in Australia´´ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ®®how to make your boyfriend love you in Australia®® ∂∫[+256789510542]çƒ,
††love spell that works immediately in The Australia† ∂∫[+256789510542]çƒ
, ¥¥how to get a girl back in Australia¥¥ ∂∫[+256789510542]çƒ,
¨¨how to make a guy like you more in Australia¨¨ ∂∫[+256789510542]çƒ,
^^how to get your wife to love you in Australia^^ ∂∫[+256789510542]çƒ
, øøhow to get him to love you in Australiaøø ∂∫[+256789510542]çƒ
, ππSpell to make someone love you deeply in Australiaππ ∂∫[+2567895105423]çƒ
, ΩΩhow to make him want you back In AustraliaΩΩ ∂∫[+256789510542]çƒ,
≈≈love spells that work in Australia≈≈ ∂∫[+256789510542]çƒ
ççbest love spells in Australiaçç ∂∫[+256789510542]çƒ,
√√Things to say to make him want you in Australia√√ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ∫∫how to put a spell on someone to love you in Australia∫∫ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ~how to make a man love in Australia~ ∂∫[+256789510542]çƒ,
µµ make a guy like you in Australia ∂∫[+256789510542]ç
ƒ, åå how to win someone back in Australia åå ∂∫[+256789510542]çƒ
, ßß simple spells to bring back a lover in Australia ßß ∂∫[+256789510542]çƒ
, ∂∂ how to make your guy love you in Australia ∂∂ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ƒƒ how to get her back in Australia ƒƒ ∂∫[+256789510542]çƒ,
©© win your ex back in Australia ©© ∂∫[+256789510542]çƒ,
˙˙how to heal your broken heart in Australia˙˙ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ˚˚how to get your girlfriend to love you again in Australia ˚˚ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ¬¬how to get your ex husband back in Australia¬¬ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ∂∂ win her heart back in Australia ∂∂ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ∆∆ how to rekindle in your relationship in Australia ∆∆ ∂∫[+256789510542]çƒ
, ¨¨ how to get someone in Australia ¨¨ ∂∫[+256789510542]çƒ,
©© how do you get over infidelity in Australia©© ∂∫[+256789510542]çƒ,

Email: info@courtspells.com
Call/WhatsApp: +256789510542
Website: http://www.courtspells.com
Apr 08, 2024
Sarah Sliverman FINALLY I GOT MY LOST BITCOIN BACK ALL THANKS TO LOST RECOVERY-MASTERS

Hello people, I am Sarah Silverman an Actress from Independent films in the USA. I highly recommend the service of Lost Recovery Masters to everyone who wishes to recover lost money either bitcoin or other cryptocurrencies from these online scammers, wallet hackers, or if you ever sent bitcoins to the wrong wallet address. I was able to recover my lost bitcoins from online swindlers in less than 24 hours after contacting them. They are the best professional hackers out there and I’m truly thankful for their help in recovering all I lost. If you need their service too, here is their contact information.

Email: Support@lostrecoverymasters.com
Website https://lostrecoverymasters.com/
May 30, 2024
Sarah Sliverman FINALLY I GOT MY LOST BITCOIN BACK ALL THANKS TO LOST RECOVERY-MASTERS

Hello people, I am Sarah Silverman an Actress from Independent films in the USA. I highly recommend the service of Lost Recovery Masters to everyone who wishes to recover lost money either bitcoin or other cryptocurrencies from these online scammers, wallet hackers, or if you ever sent bitcoins to the wrong wallet address. I was able to recover my lost bitcoins from online swindlers in less than 24 hours after contacting them. They are the best professional hackers out there and I’m truly thankful for their help in recovering all I lost. If you need their service too, here is their contact information.

Email: Support@lostrecoverymasters.com
Website https://lostrecoverymasters.com/
May 30, 2024
Sarah Sliverman FINALLY I GOT MY LOST BITCOIN BACK ALL THANKS TO LOST RECOVERY-MASTERS

Hello people, I am Sarah Silverman an Actress from Independent films in the USA. I highly recommend the service of Lost Recovery Masters to everyone who wishes to recover lost money either bitcoin or other cryptocurrencies from these online scammers, wallet hackers, or if you ever sent bitcoins to the wrong wallet address. I was able to recover my lost bitcoins from online swindlers in less than 24 hours after contacting them. They are the best professional hackers out there and I’m truly thankful for their help in recovering all I lost. If you need their service too, here is their contact information.

Email: Support@lostrecoverymasters.com
Website https://lostrecoverymasters.com/
May 30, 2024
Sarah Sliverman FINALLY I GOT MY LOST BITCOIN BACK ALL THANKS TO LOST RECOVERY-MASTERS

Hello people, I am Sarah Silverman an Actress from Independent films in the USA. I highly recommend the service of Lost Recovery Masters to everyone who wishes to recover lost money either bitcoin or other cryptocurrencies from these online scammers, wallet hackers, or if you ever sent bitcoins to the wrong wallet address. I was able to recover my lost bitcoins from online swindlers in less than 24 hours after contacting them. They are the best professional hackers out there and I’m truly thankful for their help in recovering all I lost. If you need their service too, here is their contact information.

Email: Support@lostrecoverymasters.com
Website https://lostrecoverymasters.com/
May 30, 2024
Sarah Sliverman FINALLY I GOT MY LOST BITCOIN BACK ALL THANKS TO LOST RECOVERY-MASTERS

Hello people, I am Sarah Silverman an Actress from Independent films in the USA. I highly recommend the service of Lost Recovery Masters to everyone who wishes to recover lost money either bitcoin or other cryptocurrencies from these online scammers, wallet hackers, or if you ever sent bitcoins to the wrong wallet address. I was able to recover my lost bitcoins from online swindlers in less than 24 hours after contacting them. They are the best professional hackers out there and I’m truly thankful for their help in recovering all I lost. If you need their service too, here is their contact information.

Email: Support@lostrecoverymasters.com
Website https://lostrecoverymasters.com/
May 30, 2024
Sarah Sliverman FINALLY I GOT MY LOST BITCOIN BACK ALL THANKS TO LOST RECOVERY-MASTERS

Hello people, I am Sarah Silverman an Actress from Independent films in the USA. I highly recommend the service of Lost Recovery Masters to everyone who wishes to recover lost money either bitcoin or other cryptocurrencies from these online scammers, wallet hackers, or if you ever sent bitcoins to the wrong wallet address. I was able to recover my lost bitcoins from online swindlers in less than 24 hours after contacting them. They are the best professional hackers out there and I’m truly thankful for their help in recovering all I lost. If you need their service too, here is their contact information.

Email: Support@lostrecoverymasters.com
Website https://lostrecoverymasters.com/
May 30, 2024
Sarah Sliverman FINALLY I GOT MY LOST BITCOIN BACK ALL THANKS TO LOST RECOVERY-MASTERS

Hello people, I am Sarah Silverman an Actress from Independent films in the USA. I highly recommend the service of Lost Recovery Masters to everyone who wishes to recover lost money either bitcoin or other cryptocurrencies from these online scammers, wallet hackers, or if you ever sent bitcoins to the wrong wallet address. I was able to recover my lost bitcoins from online swindlers in less than 24 hours after contacting them. They are the best professional hackers out there and I’m truly thankful for their help in recovering all I lost. If you need their service too, here is their contact information.

Email: Support@lostrecoverymasters.com
Website https://lostrecoverymasters.com/
May 30, 2024
Sarah Sliverman FINALLY I GOT MY LOST BITCOIN BACK ALL THANKS TO LOST RECOVERY-MASTERS

Hello people, I am Sarah Silverman an Actress from Independent films in the USA. I highly recommend the service of Lost Recovery Masters to everyone who wishes to recover lost money either bitcoin or other cryptocurrencies from these online scammers, wallet hackers, or if you ever sent bitcoins to the wrong wallet address. I was able to recover my lost bitcoins from online swindlers in less than 24 hours after contacting them. They are the best professional hackers out there and I’m truly thankful for their help in recovering all I lost. If you need their service too, here is their contact information.

Email: Support@lostrecoverymasters.com
Website https://lostrecoverymasters.com/
May 30, 2024
Sarah Sliverman FINALLY I GOT MY LOST BITCOIN BACK ALL THANKS TO LOST RECOVERY-MASTERS

Hello people, I am Sarah Silverman an Actress from Independent films in the USA. I highly recommend the service of Lost Recovery Masters to everyone who wishes to recover lost money either bitcoin or other cryptocurrencies from these online scammers, wallet hackers, or if you ever sent bitcoins to the wrong wallet address. I was able to recover my lost bitcoins from online swindlers in less than 24 hours after contacting them. They are the best professional hackers out there and I’m truly thankful for their help in recovering all I lost. If you need their service too, here is their contact information.

Email: Support@lostrecoverymasters.com
Website https://lostrecoverymasters.com/
May 30, 2024
Sarah Sliverman FINALLY I GOT MY LOST BITCOIN BACK ALL THANKS TO LOST RECOVERY-MASTERS

Hello people, I am Sarah Silverman an Actress from Independent films in the USA. I highly recommend the service of Lost Recovery Masters to everyone who wishes to recover lost money either bitcoin or other cryptocurrencies from these online scammers, wallet hackers, or if you ever sent bitcoins to the wrong wallet address. I was able to recover my lost bitcoins from online swindlers in less than 24 hours after contacting them. They are the best professional hackers out there and I’m truly thankful for their help in recovering all I lost. If you need their service too, here is their contact information.

Email: Support@lostrecoverymasters.com
Website https://lostrecoverymasters.com/
May 30, 2024